Category: NRK

  • NRK produserer bestillingsverk for NHO

    Eg hadde eit innlegg i Dagbladet 22. september 2016 der eg kritiserte NRK Sundagsrevyen for å produsera bestillingsverk for NHO. I tilsvar på dagbladet.no dagen etter forsvarar Anders Børringbo NRK sin einsidige reportasje om arbeidsavklåringspengar (AAP) i Sundagsrevyen 18. september. Han nemner at NRK har late fleire koma til orde i debatten om AAP i…